بهمن ۱۶۱۳۹۳
 

سود بیمه عمر کارآفرین

سود تضمینی و قطعی بیمه کارآفرین در سال های گذشته

بیمه عمر

بیمه عمر

               سود تضمینی   سود قطعی  
سال ۱۳۸۳        ۱۵%           ۲۰%
سال ۱۳۸۴        ۱۵%           ۱۸%
سال ۱۳۸۵        ۱۵%           ۱۷%
سال ۱۳۸۶        ۱۵%           ۱۷%
سال ۱۳۸۷        ۱۵%           ۱۷%
سال ۱۳۸۸        ۱۵%           ۱۷%
سال ۱۳۸۹        ۱۵%           ۱۷%
سال ۱۳۹۰        ۱۵%           ۱۸%
سال ۱۳۹۱        ۱۸%           ۲۱%
سال ۱۳۹۲        ۱۸%           ۲۲%

آبان ۱۲۱۳۹۱
 

خبر ویژه

افزایش سود سرمایه گذاری

به اطلاع بازدید کنندگان عزیز می رساند که با توجه به عملکرد مطلوب شرکت بیمه کارآفرین در سنوات گذشته، سود تضمینی بیمه های عمر و سرمایه گذاری این شرکت از تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱ از ۱۵% به ۱۸% افزایش پیدا کرده است.

همچنین سودهای پیش بینی شده از ۱۸ و ۲۰ درصد به ترتیب به ۲۲ و ۲۵ درصد ارتقا پیدا کرده است.

ضمنا همه بیمه گذارانی که تاریخ صدور بیمه نامه ایشان از تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱ به بعد می باشد نیز مشمول افزایش سود تضمینی فوق خواهند بود.