پوشش های اضافی بیمه عمر و سرمایه گذاری

 
بیمه مستمری

پوشش های اضافی بیمه عمر و سرمایه گذاری

هر رشته بیمه ای دارای یک یا چند پوشش اصلی بوده که در صورت بروز خسارت مرتبط با بیمه نامه، بیمه گذار از آن بهره مند شده و جز خدشه ناپذیر بیمه نامه می باشد. در بیمه عمر و سرمایه گذاری بخش "عمر" و همچنین "سرمایه گذاری" پوشش اصلی هستند. پوشش های اضافی دارای اهمیت ویژه ای در هر بیمه نامه ای هستند و استفاده از آنها برای بیمه شده کاملا اختیاری است. ولی وجود آنها کیفیت و وزن بیمه نامه را بسیار افزایش می دهد. ضمن اینکه بیمه شده می تواند از یکایک آنها جداگانه استفاده نماید.

جدول بیمه عمر و سرمایه گذاری از 45 سالگی به مدت 25 سال با سود 25 درصد

پوشش های اضافی بیمه عمر و سرمایه گذاری عبارتند از:

پوشش حادثه
بخش پوشش عمر در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری در حقیقت همان سرمایه فوت به هرعلت می باشد. ولی بیمه شده می تواند با افزودن پوشش حادثه به بیمه نامه در صورت بروز حادثه و فوت ناشی از حادثه سرمایه فوت خود را تا سقف ۴ برابر سرمایه فوت عادی افزایش دهد.

بیمه حوادث

حادثه در تعریف به هر واقعه ای اطلاق می شود که از بیرون بر بیمه شده حادث شده و اراده بیمه شده در آن دخالت نداشته باشد هر چند که استثنائاتی در این خصوص نیز وجود دارد. با توجه به اینکه طیف وسیعی از اتفاقات می تواند شامل این تعریف شود، اهمیت این پوشش بیش از پیش مشخص می گردد.
– حداقل سن بیمه شده برای استفاده از این پوشش ۱۵ سال تمام و حداکثر سن ۷۰ می باشد.
– حق بیمه پوشش اضافی حادثه براساس مبلغ سرمایه فوت بوده و تابع سن بیمه شده نمی باشد.
– سقف ریالی پوشش اضافی حادثه در حال حاضر ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

پوشش بیماری های خاص
هرچند بیمه عمر و سرمایه گذاری یک بیمه درمانی نیست ولی به عنوان یک پوشش اضافی برای ۵ بیماری خاص پوشش درمانی هم برای بیمه شده در نظر گرفته شده است. این بیماری ها عمدتا از بیماری هایی انتخاب گردیده که معمولا بیمه های درمانی پوشش مطلوبی برای آنها وجود ندارد. این بیماری ها عبارتند از:

بیمه مستمری

۱ – سکته مغزی
۲- سکته قلبی
۳- جراحی قلب باز و عروق کرونر
۴- سرطان
۵- پیوند عضو
– حداقل سن بیمه شده برای استفاده از این پوشش اضافی ۲۰ سال تمام و حداکثر سن ۶۰ سال تمام است.
– حق بیمه پوشش اضافی بیماری های خاص براساس دو عامل سن بیمه شده و سرمایه فوت وی تعیین می شود.
– سقف ریالی پوشش بیماری های خاص در حال حاضر ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه
اگر بیمه شده به هر علت (حادثه یا بیماری) دچار از کارافتادگی دائم و کامل گردد، از پرداخت حق بیمه اصلی و اضافی خود در سال های آتی تا سن ۶۰ سالگی معاف می گردد. حتی اگر این اتفاق در سال اول بیمه نامه رخ دهد. بدیهی است احراز ۲ شرط دائمی بودن و کامل بودن از کارافتادگی منوط به تایید نهاد مستقل پزشکی قانونی است. هر چند در سال های آتی، بیمه شده حق بیمه ای پرداخت نمی کند ولی از مزایای بیمه نامه خود کاملا بهره مند بوده بدون اینکه حق بیمه ای پرداخت نماید. شرط استفاده از این پوشش اضافی این است که:
– بیمه شده و بیمه گذار یک فرد باشند.
– حداقل سن بیمه شده برای استفاده ازاین پوشش اضافی ۱۸ سال تمام و حداکثر سن ۶۰ سال تمام است.