میزان مشارکت مردم در بیمه زندگی

 

میزان مشارکت مردم در بیمه زندگی

رییس پیشین پژوهشکده بیمه :

ضریب نفوذ بیمه عمر در ایران یک دهم جهان است

اعتبار- رییس پیشین پژوهشکده بیمه گفت: دریک سال اخیر با توجه به فرهنگ سازی و تبلیغات انجام شده، ضریب نفوذ بیمه زندگی با ۱٫۷ درصد رشد از۵٫۲ به ۶٫۹ درصد رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، محمدرضا نوتاش با اشاره به بحث بیمه تامین اجتماعی در کشور گفت:‌ در تمام دنیا بحث تامین اجتماعی به شکل بیمه بازرگانی ارایه می شود، اما در ایران در قالب بیمه های دولتی است و اگر بتوان به سمتی حرکت کرد که این بخش توسعه یابد، بی شک آثار مثبتی به وجود خواهد آورد.

به گفته وی، هم اکنون در محاسبات ضریب نفوذ بیمه کشور، بیمه تامین اجتماعی لحاظ نمی شود، که اگر این اقدام عملی شود ضریب نفوذ بیمه درکشور افزایش می یابد.

میزان مشارکت مردم در بیمه های زندگی

نوتاش تصریح کرد: براساس آمار و اطلاعات موجود ضریب نفوذ بیمه زندگی درکشور حدود ۶ درصد است و این در شرایطی است که این میزان در دنیا بالای ۶۰ درصد است.

رییس سابق پژوهشکده بیمه پیش بینی کرد، در صورت لحاظ کردن بیمه های تامین اجتماعی ضریب نفوذ بیمه به بالای ۷ درصد برسد.

وی با بیان اینکه حضور سیستم های دولتی تا حدودی بحث بیمه را شفاف کرده است گفت: هم اکنون برخی نهاهای دولتی مانند آموزش و پرورش عمده قراردادهای خود را با شرکت بیمه ایران منعقد کرده اند و به نوعی به سمت بیمه های بازرگانی حرکت کرده اند.

به گفته وی، افزایش تمایل برای استفاده از بیمه های بازرگانی می تواند عامل خوبی برای رشد ضریب نفوذ بیمه درکشور باشد ضمن اینکه ضریب نفوذ بیمه کنونی کشور واقعی نیست.

سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۸۹