مزایای خرید بیمه عمر

 

مزایای خرید بیمه عمر

بیمه عمر

مزایای خرید بیمه عمر و سرمایه گذاری: 

*  برای خود و خانواده تان امنیت مالی ایجاد کنید.
*  از یک جیب خود به جیب دیگرتان پول واریز کنید.
*  بهنگام کهولت از مستمری درخور بهره مند گردید.
* میزان مستمری دلخواهتان را  تعیین کنید.
* در صورت بروز بیماری های خاص از کمک های بلا عوض استفاده کنید.
* در صورت نیاز مالی فوری از وام بدون ضامن استفاده کنید.
* بدون محدودیت به دفعات وام بگیرید.
* از معافیت های متنوع مالیاتی بهره مند شوید.
* در صورت از کار افتادگی از معافیت پرداخت حق بیمه بهره مند شوید.

جدول بیمه عمر از 25 سالگی به مدت 25 سال با سود 25 درصد