شهریور ۳۱۱۳۹۲
 

بیمه کار آفرین به روایت بیمه مرکزی

بیمه کار آفرین

tr
 
بیمه کارآفرین
نشانی ساختمان مرکزی: میدان آرژانتین ـ خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفدهم (شفق)، شماره ۹، صندوق پستی ۸۴۷۵ـ۱۵۸۷۵
تلفن: ۳۴ـ۸۸۷۲۳۸۳۰
دورنگار: ۴۱ـ۸۸۷۲۳۸۴۰
روابط عمومی: ۸۸۷۱۱۴۲۶
وب سایت: www.karafarin-insurance.com

 
فرم مشخصات شرکت بیمه کارآفرین
مدیر عامل: عبدالمحمود ضرابی
قائم مقام مدیر عامل:
رئیس هیئت مدیره: علی آزاد
نایب رئیس هیئت مدیره:محمد مهدی تابع قانون
اعضای اصلی هیئت مدیره : ۱. شرکت جهان پارس به نمایندگی عزیز اله مصلحی مصلح آبادی 
۲. شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به نمایندگی فرهنگ قره گوزلو
 
۳. شرکت پایل کار به نمایندگی سعید هورآذر 
 
۴. شرکت کار و اندیشه به نمایندگی محمد مهدی تابع قانون
۵.شرکت تضمین ساختمانی به نمایندگی علی آزاد 
 
۶. شرکت بانک کارآفرین به نمایندگی غلامرضا صادق ویشکایی 
 
۷. عبدالمحمود ضرابی 
 
اعضا علی البدل هیئت مدیره : ۱. شرکت مادیران به نمایندگی ابوالحسن شهراسبی
 
 ۲.شرکت سرمایه گذاری بانک کارآفرین با نمایندگی اسفندیارمنصور
 
معاون فنی: زندگی  
غیر زندگی  
مدیران فنی : اشخاص سعید نصیری
اموال
 
مسئولیت ولی اله طاهریان
مسئول قبولی اتکایی : داخلی  
خارجی  
محاسب فنی (اکچوئر) :
 
سرمایه اسمی : ۴۰۰ میلیارد ریال
سرمایه پرداخت شده : ۴۰۰ میلیارد ریال
تاریخ صدور مجوز پروانه: ۱۳۸۲/۰۲/۲۸
نوع فعالیت : زندگی و غیر زندگی زندگی غیر زندگی اتکایی
 
bl