بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین

 

بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین

بیمه عمر مشترک

بیمه عمر مشترک

این سایت اینترنتی به منظور اطلاع رسانی و ارتقا سطح آگاهی عمومی در خصوص صنعت بیمه به ویژه بیمه عمر و سرمایه گذاری و ارائه این خدمات به خانواده ها و شرکت ها ایجاد گردیده است.
مخاطب اصلی این سایت خانواده ها هستند. بدیهی است عمده ارائه خدمات بیمه ای در مکان هایی خواهد بود که بیشترین تمرکز خانواده ها وجود دارد، مانند مدارس، سازمان ها و مجتمع های مسکونی.

از آنجائیکه اطلاعات شخصی اغلب هموطنان در این زمینه با ابهامات مختلف همراه بوده، لذا بر آن هستیم تا توسط این سایت به رفع آنها اقدام نموده و سهمی هر چند کوچک در جهت بهره مندی حداکثری مردم از این رشته ارزنده بیمه ای داشته باشیم.
همچنین سعی شده تا طرح موضوعات به گونه ای باشد که سطح فنی مطالب ارائه شده متناسب با سطح دانش عمومی بوده تا بیشترین بازدهی را در بین علاقه مندان داشته باشد، ضمنا این فرصت را غنیمت دانسته و اطلاعات بیمه ای تخصصی تر را نیز ارائه خواهیم کرد.
با توجه به بیش از یک دهه تجربه معرفی بیمه عمر و سرمایه گذاری به طیف وسیعی از اقشار مختلف، به این درک رسیده ایم که معرفی مطلوب این رشته نیازمند ملاقات حضوری و چهره به چهره است و نقش این سایت اینترنتی بیشتر نقشی تکمیلی است.

بیمه عمر

امید است که همگام با افزایش سطح آگاهی عمومی جامعه از صنعت بیمه، مردم بتوانند بیشترین استفاده را با توجه به قابلیت های موجود کشور برای رفع نیازهای خود داشته باشند . در ضمن در این صفحه جدول های بیمه عمر و سرمایه گذاری برای سنین مختلف جهت آن دسته از هموطنانی که آشنایی قبلی با آن دارند، ارائه گردیده است.
پیشاپیش دست همه دوستانی که با دلگرمی ها، پیشنهادات و نیز با انتقادات سازنده خود در جهت هر چه پربار تر شدن این سایت اینترنتی کمک حال و یاری رسان ما هستند، به گرمی می فشاریم.

جدول های بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین از تولد تا ۵۵ سالگی

براساس:
مدت بیمه: ۲۵ سال
حق بیمه: ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
سرمایه: ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
نرخ تعدیل سالیانه سرمایه: ۵%
نرخ تعدیل سالیانه حق بیمه: ۱۰%
پوشش حادثه: ۴ برابر

نمودار گرافیکی رشد سرمایه با بیمه عمر از یک سالگی

نمودار رشد سرمایه با بیمه عمر از یک سالگی

جدول های بیمه عمر براساس سن تا ۵۵ سالگی در زیر آمده است، مبنای محاسبه از شروع هر سن می باشد

جدول بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین از ۱ ماهگی
۱ سالگی

۲ سالگی
۳ سالگی
۴ سالگی
۵ سالگی
۶ سالگی
۷ سالگی
۸ سالگی
۹ سالگی
۱۰ سالگی
۱۱ سالگی
۱۲ سالگی
۱۳ سالگی
۱۴ سالگی
۱۵ سالگی
۱۶ سالگی
۱۷ سالگی
۱۸ سالگی
۱۹ سالگی
۲۰ سالگی
۲۱ سالگی
۲۲ سالگی
۲۳ سالگی
۲۴ سالگی
۲۵ سالگی
۲۶ سالگی
۲۷ سالگی
۲۸ سالگی
۲۹ سالگی
۳۰ سالگی
۳۱ سالگی
۳۲ سالگی
۳۳ سالگی
۳۴ سالگی
۳۵ سالگی
۳۶ سالگی
۳۷ سالگی
۳۸ سالگی
۳۹ سالگی
۴۰ سالگی
۴۱ سالگی
۴۲ سالگی
۴۳ سالگی
۴۴ سالگی
۴۵ سالگی

۴۶ سالگی
۴۷ سالگی
۴۸ سالگی
۴۹ سالگی
۵۰ سالگی
۵۱ سالگی
۵۲ سالگی
۵۳ سالگی
۵۴ سالگی
۵۵ سالگی

توجه:
۱- پوشش حادثه از ۱۵ سالگی، پوشش معافیت از ۱۸ سالگی، پوشش امراض خاص از ۲۰ سالگی در نظر گرفته می شود.

۲- نرخ تعدیل سرمایه فوت از سن ۵۰ سالگی صفر درصد در نظر گرفته شده است.
۳- بیمه حوادث برای آتش نشان ها و پیک های موتوری حداکثر تا ۲ برابر سرمایه فوت در نظر گرفته می شود.

 
نمایندگی ۵۶۳۸ بیمه کار آفرین (علی پاکزاد صدیق)
مشاوره تلفنی و حضوری رایگان در منزل یا محل کار شما

تلفن مشاوره: ۰۹۱۲۲۵۸۶۹۵۰ و ۸۸۹۳۰۶۳۴
ایمیل: karafarin5638@gmail.com 

صفحه این نمایندگی بر روی سایت کارآفرین
لطفا بعد از ورود به صفحه کد نمایندگی ۵۶۳۸ را برای دریافت اطلاعات این نمایندگی وارد کنید